Nagroda absolwenckaLider SGHTYTUŁ ABSOLWENCKI

Laureaci 2023 - SGH

 

Przyznawanie tytułu absolwenckiego „Lider SGH” jest kontynuacją inicjatywy realizowanej w latach 2020 i 2021 pod nazwą Nagroda Absolwencka „Liderzy SGH”. Zapraszamy do poznania laureatów i laureatek tytułu absolwenckiego oraz osób wyróżnionych w roku 2023.

 

O tytule

Tytuł absolwencki „Lider SGH” przyznawany jest corocznie absolwentom/absolwentkom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za osiągnięcia w obszarze nauki, biznesu lub społeczeństwa. Przyznawanie tytułu jest kontynuacją inicjatywy realizowanej w latach 2020 i 2021 pod nazwą Nagroda Absolwencka „Liderzy SGH”.

Do uzyskania tytułu mogą być zgłaszani absolwenci SGH, tj. osoby, które uzyskały w SGH tytuł zawodowy licencjata, magistra lub stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego, zarówno obywatele Polski, jak i innych krajów.

terminarz

KLUCZOWE TERMINY W KONKURSIE
O TYTUŁ ABSOLWENCKI "LIDER SGH" 2024 

 

  • Zgłaszanie kandydatur - od 1 marca do 3 kwietnia.
  • Ocena zgłoszonych kandydatur przez Kapitułę – od 5 do 25 kwietnia.
  • Wyłonienie laureatów – do 10 maja.


Ogłoszenie laureatów i laureatek oraz wręczenie pamiątkowych statuetek odbędzie się podczas Święta SGH, 13 czerwca 2024 r.