Kapituła

 

  Do zadań Kapituły należy wyłonienie laureatów w każdym z obszarów (nauka, biznes, społeczeństwo), z uwzględnieniem podziału na kategorie (absolwenci polscy lub międzynarodowi).

   

  Zwycięzcy są wyłaniani w oparciu o wyniki oceny nominowanych według kryteriów i zasad wskazanych w Regulaminie.

    

   Kapituła nagrody

   skład Kapituły

   • Rektor - przewodniczący, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
   • Prorektor ds. Rozwoju, dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
   • Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH
   • Prorektor ds. Nauki, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
   • Kanclerz, dr Marcin Dąbrowski
   • Przedstawiciel Klubu Partnerów SGH, Dorota Kubiak, Dyrektor HR, EY Polska
   • Dyrektor Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami - Sekretarz, Justyna Kozera