Harmonogram

Ramowy harmonogram działań
w ramach II EDYCJI Nagrody obejmuje:

1)    Powołanie Kapituły Nagrody – do 12 lutego 2021;
2)    Zgłaszanie nominacji przez uprawnione podmioty – od 15 lutego do 5 marca 2021;
3)    Ocena zgłoszonych nominacji przez Kapitułę – od 12 do 26 marca 2021;
4)    Wyłonienie zwycięzców – do 9 kwietnia 2021.

Wręczenie Nagrody odbędzie się podczas Święta SGH, 23 czerwca 2021 r.