Archiwum 2020

Przyznawanie tytułu absolwenckiego „Lider SGH” jest kontynuacją inicjatywy realizowanej w latach 2020 i 2021 pod nazwą Nagroda Absolwencka „Liderzy SGH”. Zapraszamy do poznania laureatów I edycji Nagrody.

 

Liderzy sgh 2020

 

Zobacz film

 

 

 

 

Laureaci SGHLAUREACI NAGRODY
W ROKU 2020

Sonia Wędrychowicz-Horbatowska

Obszar
Biznes
Kategoria
absolwenci międzynarodowi

Bogumił Kamiński

Obszar
Nauka
Kategoria
absolwenci polscy

Kuba Karliński

Obszar
Biznes
Kategoria
absolwenci polscy
Kapituła 2020

skład Kapituły I EDYCJI

 

  • Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Marek Rocki, prof.  SGH
  • Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem, prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
  • Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH
  • Prorektor ds. Nauki i Zarządzania, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
  • Dyrektor HR w EY Polska, Agnieszka Maciejewska (przedstawiciel Klubu Partnerów SGH)
  • Dyrektor Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, Justyna Kozera