Archiwum 2021

Przyznawanie tytułu absolwenckiego „Lider SGH” jest kontynuacją inicjatywy realizowanej w latach 2020 i 2021 pod nazwą Nagroda Absolwencka „Liderzy SGH”. Zapraszamy do poznania laureatów II edycji Nagrody.

 

NOMINACJE

Zgłaszanie nominacjiAby wypełnić formularz nominacji,
należy przygotować następujące informacje
o nominowanej osobie:

 

Imię i nazwisko, dane kontaktowe, ukończony kierunek studiów, rok ukończenia, uzyskany tytuł, zgoda na nominację, oświadczenie o obywatelstwie i wskazujące rezydencję podatkową –  w przypadku kandydatów do przyznania nagrody w kategorii absolwentów zagranicznych - oraz krótkie uzasadnienie dla przyznania Nagrody, wraz z wymienieniem osiągnięć, które podlegają ocenie Kapituły.

 

 

 

 

Prawo do nominowania kandydatów do Nagrody przysługuje
podmiotom wskazanym w par. 4 Regulaminu.

Aby zgłosić nominację, należy użyć loginu i hasła
przesłanego przez koordynatorów projektu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy
o kontakt: absolwenci@sgh.waw.pl

Liderzy sgh 2021

 

Zobacz film

 

 

 

 

 

Iga Magda

Obszar
Nauka
Kategoria
absolwenci polscy

Andrzej Skrzypacz

Obszar
Nauka
Kategoria
absolwenci międzynarodowi

Marcin Tchórzewski

Obszar
Biznes
Kategoria
absolwenci polscy

Krzysztof Błędowski

Obszar
Biznes
Kategoria
absolwenci międzynarodowi
Kapituła 2021

SKŁAD KAPITUŁY

  • Rektor - przewodniczący
  • Prorektor ds. Rozwoju,
  • Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą,
  • Prorektor ds. Nauki,
  • Kanclerz,
  • Przedstawiciel Klubu Partnerów SGH,
  • Dyrektor Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami - Sekretarz.