Andrzej Skrzypacz

Skrzypacz
Obszar
Nauka
Kategoria
absolwenci zagraniczni
Tytuł/stopień naukowy
profesor ekonomii
Kraj zamieszkania
USA

O laureacie

Zobacz wypowiedź laureata:

Andrzej Skrzypacz jest profesorem ekonomii Theodore J. Kreps w Stanford Graduate School of Business. Zajmuje się teorią mikroekonomii, specjalizuje się w analizach rynku, dynamiki gospodarczej i zmowy. Jego obecne projekty badawcze obejmują analizę aukcji, terminy transakcji rynkowych oraz zachęty dynamiczne.  

Prof. Skrzypacz jest absolwentem studiów licencjackich i magisterskich na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na University of Rochester. Niedługo potem został wybrany członkiem Towarzystwa Ekonometrycznego w USA. W trakcie swojej kariery był m.in. współredaktorem „American Economic Review” i zastępcą redaktora w „Rand Journal of Economics”. 

Dorobek naukowy profesora Skrzypacza, liczne publikacje oraz wyróżnienia, należą do jednych z najbardziej znamienitych wśród absolwentów ostatnich dekad.