Michał Rubaszek

Wizerunek Michał Rubaszek
Obszar
Nauka
Kategoria
absolwenci polscy
Tytuł/stopień naukowy
dr hab.
Kraj zamieszkania
Polska

Dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH, jest kierownikiem Zakładu Modelowania Rynków Finansowych w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również członkiem Rady Dyscyplin Naukowych.

Regularnie utrzymuje wysoką pozycję w rankingu ekonomistów Ideas/ RePEc. Aktualnie zajmuje 9. miejsce w Polsce na 696 zarejestrowanych ekonomistów. Doceniany również przez studentów SGH, w 2020 r. otrzymał wyróżnienie Inspiracja roku w kategorii studium magisterskie przyznane za jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych. Pięciokrotnie został laureatem Nagrody Rektora SGH za działalność naukową.

W latach 2012-2015 kierował Biurem ds. Integracji ze Strefą Euro w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, organizując prace nad raportem NBP pt. Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro. Przez wiele lat współpracował z Europejskim Bankiem Centralnym w zakresie modelowania rynków walutowych.

Będąc ekonometrykiem zainteresowanym dzieleniem się wynikami najnowszych badań naukowych stworzył we współpracy z dr. hab. Piotrem Wdowińskim interaktywną platformę do prognozowania kursów walutowych: https://forecast.ipef.org.pl/.

Jako lider, prof. Rubaszek bierze udział w wielu projektach i inicjatywach naukowych bądź łączących naukę i praktykę gospodarczą. Był kierownikiem licznych grantów, m.in. „Przyczyny i skutki nieefektywności prywatnego rynku wynajmu mieszkań w Polsce” (2015-2018), „Modelowanie dynamiki rynków surowców oraz prognozowanie ich cen z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych” (2018-2021), „Zawartość predykcyjna modeli kursu równowagi” (2020), „Dynamika gazu ziemnego w kontekście transformacji sektora energetycznego” (2021). Brał udział w pozyskaniu dla Uczelni środków w ramach projektu RN/S21/MF/21: Wsparcie Ministerstwa Finansów w zakresie budowy modelu prognostycznego.

Pod względem efektywności publikacyjnej za ostatni okres parametryzacji Pan prof. Michał Rubaszek zajmuje 2. miejsce w SGH (za prof. B. Kamińskim), z efektywnością równą 177,5. Jest także w czołówce pod względem liczby punktów (1338.1143) - dane za: Index Copernicus.