Krzysztof Błędowski

Błędowski
Field
Business
Category
International graduates
Title/degree
Mgr
Place of residence
USA

Krzysztof Błędowski to ekonomista z ponad 30-letnim doświadczeniem w obszarze badania rynków przemysłowych, finansów i transformacji krajów rozwijających się. Obecnie piastuje stanowisko Senior Council Director and Economist w firmie Manufacturers Alliance w Arlington (Virginia), która zajmuje się kształceniem kadr zarządzających dużymi koncernami przemysłowymi.

W swojej karierze związany był w przeszłości z opracowywaniem programów pomocowych dla krajów Afryki w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. W Europie zaś utworzył komórkę strategii w Pierwszym Polskim Funduszu Powierniczym Pioneer. Wielokrotnie też angażował się w prace wolontariackie. Zasiadał w radzie dyrektorów National Economists Club (Waszyngton) - był jej prezesem i przewodniczącym rady nadzorczej, jak również w radach Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Boston Association of Business Economists, Polish Social-Cultural Association (Boston), oraz Kongresu Polonii Amerykańskiej (oddział Eastern Massachusetts). Obecnie jako skarbnik zasiada w radzie nadzorczej Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku.

W okresie ostatnich dwóch lat Krzysztof zaprojektował kampanię marketingową i pozyskał setki nowych członków w świeżo stworzonej kategorii "network Membership" wśród średnich warstw zarządzających, a także stworzył nową serię warsztatów dokształcających wyższe kadry zarządzające dużymi przedsiębiorstwami przemysłowymi. Zaprojektował i zorganizował panele dyskusyjne kilku konferencji, podczas których debatowano nad poprawą stosunków transatlantyckich. Dołączył również do grupy regularnych felietonistów opiniujących światowe trendy gospodarcze i polityczne w Carnegie Europe, Think tank'u amerykańskim.