Iga Magda

Magda
Field
Science
Category
Polish graduates
Title/degree
mgr
Place of residence
Polska

Dr hab. Igę Magdę, prof. SGH wyróżnia skuteczne łączenie aktywności naukowej na wyjątkowo wysokim poziomie z rolą liderki w praktyce gospodarczej.

Na co dzień zatrudniona w Katedrze Ekonomii I w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, stara się przekładać wyniki badań na wnioski dla polityki ekonomicznej i społecznej dotyczącej zmniejszania nierówności na rynku pracy, uwzględniając współczesne zmiany demograficzne i przeobrażenia na rynku pracy, a także upowszechniać je wśród różnych odbiorców. Publikuje tzw. „Policy papers” (https://wol.iza.org/authors/iga-magda; https://ibs.org.pl/publications/jak-zwiekszyc-aktywnosc-zawodowa-kobiet-w-polsce/); uczestniczy w spotkaniach eksperckich, wysłuchaniach publicznych oraz debatach, wspierając przy tym aktywność organizacji pozarządowych.

Jest liderką w realizacji grantów badawczych, obecnie kieruje trzema: „Dlaczego kobiety zarabiają mniej? Początki losów zawodowych mężczyzn i kobiet”, „Elastyczność czasu pracy, cechy osobowości a luka w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn”, „Youth Employment PartnerSHIP - badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech”.

Przewodzi również projektowi „System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy”, w którym w ramach zapotrzebowania Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii opracowywany jest model pozwalający prognozować zmiany na rynku pracy w perspektywie średnio- i długookresowej, w podziale na sektory, zawody i regiony. Wcześniej zaś kierowała projektem „Badanie efektów wsparcia realizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)”, realizowanym w latach 2015-2020 w Instytucie Badań Strukturalnych dla ówczesnego Ministerstwa Rozwoju. Celem była ocena skuteczności wsparcia kierowanego do osób młodych w ramach EFS.