Andrzej Skrzypacz

Skrzypacz
Field
Science
Category
International graduates
Title/degree
magister
Place of residence
USA

Prof. Andrzej Skrzypacz jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał również stopień doktora nauk ekonomicznych na University of Rochester. Niedługo potem został wybrany członkiem Towarzystwa Ekonometrycznego w USA.

Obecnie jest profesorem ekonomii Theodore J. Kreps w Stanford Graduate School of Business. Zajmuje się teorią mikroekonomii, specjalizuje się w analizach rynku, dynamiki gospodarczej i zmowy. Jego obecne projekty badawcze obejmują analizę aukcji, terminy transakcji rynkowych oraz zachęty dynamiczne.

Andrzej Skrzypacz jest współredaktorem „American Economic Review” i zastępcą redaktora w „Rand Journal of Economics”. W 2005 roku otrzymał nagrodę Stanford GSB Distinguished Service Award. Był promotorem kilkunastu prac doktorskich, w tym także absolwentów SGH. Jego dorobek naukowy, w tym liczne publikacje oraz wyróżnienia, potwierdzają nietuzinkowość naszego absolwenta.