Karolina Bolesta

Karolina Bolesta
Obszar
Społeczeństwo
Kategoria
absolwenci polscy
Tytuł/stopień naukowy
Magister
Kraj zamieszkania
Polska

Karolina Bolesta łączy pracę w świecie biznesu, nauki oraz w Rządzie, co pomaga jej w zbieraniu wszechstronnego doświadczenia i w tworzeniu interdyscyplinarnych rozwiązań. Pracuje w Procter & Gamble jako Global IT Manager, jest pracownikiem badawczym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz ekspertem w Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oprócz tego przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu technicyzacji rynku pracy na studiach doktoranckich w SGH.

Karolina Bolesta bierze udział w 9 grantach badawczych, w przeszłości zaś uczestniczyła w ok. 20 projektach, finansowanych przez Komisję Europejską (CEPS, COST actions), Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach tych projektów współtworzyła artykuły naukowe, które dotyczyły praktycznych aspektów rozwoju europejskiego obywatelstwa społecznego, inwestycji społecznych, czy równości płci. Pełniła kilkukrotnie funkcję mentora na ogólnopolskich hackathonach, m. in. HackYeah i Techstars Startup Weekend. W ramach jednej z inicjatyw studenckich w SGH przeprowadziła 10 warsztatów z programowania w Javie.

Podczas studiów była silnie zaangażowana w działalność studencką, pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Stypendialnej, przewodniczącej SKN Informatyki, radnej Samorządu Studentów SGH, elektorki oraz członkini Komisji Skrutacyjnej podczas wyborów rektora SGH, brała udział również w pracach biura Rzecznika Praw Studenta. Pod koniec studiów magisterskich otrzymała Studenckiego Nobla. Konkurs ten jest organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów pod auspicjami Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jako jedyna od początku istnienia konkursu została nagrodzona w dwóch dziedzinach: nauki ekonomiczne oraz działalność społeczna.

Karolina nie koncentruje się jedynie na zdobywaniu wiedzy, ale tworzy możliwości rozwoju dla innych, inicjując działania na potrzeby społeczności. W ramach grupy roboczej w KPRM bierze udział w badaniu dotyczącym otwartych danych, którego celem jest określenie, jakie dane są potrzebne dla rozwoju technologicznego oraz jaki jest stopień ich wykorzystania z punktu widzenia rozwoju AI.

Karolina Bolesta to laureatka organizowanego przez Forbesa konkursu „30 under 30 – młodzi Polacy, którzy podbijają świat”. To globalna inicjatywa zapoczątkowana przez amerykańskiego Forbesa, wskazująca 30 najbardziej utalentowanych młodych osób wśród przedsiębiorców, naukowców, inwestorów, innowatorów i menadżerów. Została wyróżniona w zestawieniu Top 100 Polek w Sztucznej Inteligencji w Polsce przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Została laureatką tegorocznego konkursu „Kobieta charyzmatyczna” w kategorii Kobieta w zarządzeniu oraz Kobieta w innowacjach. Konkurs ten był organizowany przez „WHY” Media Group Sp. z o. o. oraz Magazyn WHY Story.. Zdobyła 3. miejsce w ramach europejskiego konkursu EIT Food organizowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii. W ramach konkursu opracowała projekt biznesowy, którego głównym celem jest ograniczenie marnowania żywności poprzez druk 3D i nadanie nowego życia przetworzonym produktom. Zdobyła 1. miejsce podczas 14. edycji konkursu Akademia IT Deloitte, podczas której przygotowała strategię cyfryzacji dla banku. Zdobyła wyróżnienie w programie Top Young 100 za przygotowanie najbardziej efektywnych rozwiązań z zakresu logistyki. Zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie ukończyła z wyróżnieniem.

Zrealizowała staże badawcze w zakresie innowacji, sztucznej inteligencji i biznesu na New York University, Georgetown University McDonough School of Business oraz Collegio Carlo Alberto. Współorganizowała wiele konferencji krajowych i międzynarodowych, m. in. ML in PL, największą ogólnopolską konferencję o uczeniu maszynowym. W ramach odbytych staży osiągnęła znaczące sukcesy, np. w Georgetown University zbudowała aplikację mobilną, która zdobyła 2. miejsce w międzynarodowym konkursie na zmniejszanie nierówności w Ameryce Łacińskiej. Aplikacja ta dostarczała inteligentne rozwiązania z zakresu zarządzania finansami i radzenia sobie z codziennymi trudnościami. Podczas międzynarodowego hackathonu Hack Covid-19 zdobyła 1. miejsce za rozwiązanie Crisis Heroes, będące platformą łączącą osoby potrzebujące pomocy z jednostkami, które taką pomoc oferują. Na 1. roku studiów doktoranckich pełniła rolę członkini zarządu Samorządu Doktorantów w SGH. Jest współorganizatorką szeregu konferencji, m.in. Women in Tech Summit, największej europejskiej konferencji dla kobiet z branży IT oraz ML in PL, ogólnopolskiej konferencji o uczeniu maszynowym. Była również zaangażowana w działalność operacyjną w Szlachetnej Paczce.