Kapituła nagrody

 

  Do zadań Kapituły należy wyłonienie laureatów w każdym z obszarów (nauka lub biznes), z uwzględnieniem podziału na kategorie (absolwenci polscy lub zagraniczni).

   

  Zwycięzcy są wyłaniani w oparciu o wyniki oceny nominowanych według kryteriów i zasad wskazanych w Regulaminie.

   Kapituła nagrody

   skład Kapituły

   • Rektor – dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH - Przewodniczący
   • Prorektor ds. Rozwoju – dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
   • Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą – dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH
   • Prorektor ds. Nauki – dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
   • Kanclerz – dr Marcin Dąbrowski
   • Dyrektor HR w EY Polska - Agnieszka Maciejewska (Przedstawiciel Klubu Partnerów SGH)
   • Dyrektor Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami – Justyna Kozera - Sekretarz